Telefonas Klaustukas Sitemap

F 98 Ivanavičius Vaitiekus

F 98, 128 s. vien., 1789-1947. Dok. originalai, nuorašai, išrašai, autografai. Rusų, lenkų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Vaitiekus Ivanavičius (XIX a. pab. – XX a. pr.), Klemės apskr. Liolių dvaro savininkas.
Priimta apie 1949-1950 m. per M. Čilvinaitę.

Pora V. Inavavičiaus asmens dokumentų (1894, 1920).
V. Ivanavičiaus, jo tėvo ir sūnaus Kiprų Ivanavičių ir kitų Ivanavičių asmeniška ir ūkio reikalais korespondencija (44 vien., 1846-1947). Liolių dvaro ūkio dokumentai (1811-1933). Ivanavičių ir dvaro pareigūnų susirašinėjimas su Raseinių apskr. mokesčių įstaigomis dėl mokesčių už fundacinę Joniškio bažnyčią (1830-1875); ūkio užrašai, pajamų-išlaidų apyskaitos, valstiečių 1811 ir 1862 m. reviziniai sąrašai, kvitai už sumokėtus mokesčius Žemaičių (Varnių) dvasinei seminarijai, už rekrūtus, žemę, skolų kvitai.

Keletas kitų asmenų rankraščių, laiškų (1789-1938).

Nuotraukos (1877-1947). V. Ivanavičiaus ir jo šeimos pavienės nuotraukos ir jų albumas, kurio fotografijos mažai identifikuotos; atvirukai.