Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 108 Upynos bažnyčia

F 108, 16 s. vien., 1737-1911? Dokumentų originalai, rankraštiniai nuorašai, autografai, brėžiniai, spaud. su rankr. įrašais. Lenkų, rusų, lietuvių k.

Fondo sudaryt. Upynos bažnyčia.

Spėtina, kad dokumentai priimti į VRBR 1949-1950 m. per buv. skyriaus ved. M. Čilvinaitę.

Tai buv. archyvo likutis, kurį sudaro Žemaičių vyskupystės 1737-1879 m. (su protarpiais) potvarkių, raštų nuorašai bažnyčių valdymo, administravimo ir parapijiečių reikalais, tarp jų M. Valančiaus raštai lietuvių k. dėl blaivybės skleidimo; keletas 1827-1886 m. Upynos bažnyčios vizitacijos aktų, bažnytinės žemės 1911? m. planas, Upynos kunigų 1844-1884 m. susirašinėjimas su Žemaičių dvasine konsistorija, pasaulietinėmis įstaigomis parapijos reikalais ir kt. paskiri dokumentai.