Telefonas Klaustukas Sitemap

F 110 Daukantas Simonas

F 110, s. vien., 1825?-1850. Autografai. Lietuvių k.

Simonas Daukantas (1793-1864), istorikas, literatas, švietėjas.

Fondas sudarytas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. Dauguma rankr. pažymėti Lietuvių mokslo draugijos antspaudu; apie priėmimą dokumentų nėra.

Darbai (1825?-1850). "Pasakojimas apej Wejkalus Letuwiu tautos senowie kuri trumpaj apraszia Simonas Daukantas Rasztinikas Pilizopios Magistras" [D. 1]. (1850, autogr.); rankraštinis lietuvių liaudies dainų rinkinys, 32 pluošteliai (1825?-1850?, autogr.): Pluoštas 1. Daynes roznes Lietuwiszkas [18 dainų]; Pl. 3. Dayneles [ir vestuvių papročių aprašymas, 16 vien.]; Pl. 4. Duma Gospodarza [ir kt. 27 dainos]; Pl. 5. Naudas Girtibes [ir kt. 17 dainų]; Pl. 6. Daynie Waynos [ir kt. 7 dainos]; Pl. 7. Daynas [7 dainos]; Pl. 8. "Paniulayty mumis meti..." [ir kt. 26 dainos]; Pl. 9. Giesmes Ziemaytyszkas [16 dainų]; Pl. 10. Mujzelis [ir kt. 25 dainos]; Pl. 11. Daynely [2 dainos]; Pl. 12 Giesmia [ir kt. 5 dainos]; Pl. 13 Zingy Kurlandische [2 dainos]; Pl. 14. Ant Dienos palaydoima... [ir kt. 2 dainos, 8 laidotuvių pamokslai ir vestuvių oracijos]; Pl. 15. Eylas.-Zihngy Kuhrzemiszka [2 dainos]; Pl. 16. Gismele Pasweykinima [ir kt. 3 dainos]; Pl. 17. Birutta. - "Niekas man didibies, didziu wiresnibies..." [2 vien.]; Pl. 18. Deyna "Iaunikis su Swotejs...-Aracija [2 vien.]; Pl. 19. Brolis išdudams Sesseri [ir kt. 15 dainų]; Pl. 20. Worielis [ir kt. 12 dainų]; Pl. 21. Spiewy Zmudzkie [94 dainos]; Pl. 22. Canticula Lithuanica [18 dainų]; Pl. 23. "Zaloj ląkoj..." [ir kt. 9 dainos]; Pl. 24. Senu dienu raginamoja [ir kt. 50 dainų]; Pl. 25. Dajnis [ir kt. 18 dainų]; Pl. 26. Brolis isdudams Sesseri [ir kt. 23 dainos]; Pl. 27. Meszka [ir kt. 37 dainos]; Pl. 28. Wędrauniks! [ir kt. 6 dainos]; Pl. 29. Pawasario dienas [ir kt. 17 dainų]; Pl. 30. Raginamoie Dajnia [ir kt. 18 dainų]; Pl. 31. Pabengus potą arba gierinę [ir kt. 29 dainos]; Pl. 32. "Asz esu zmogielis szczirs koznamy darby..." [ir kt. 30 dainų]; Pl. 33. Dayneles Zemaytyszkas [149 dainos]. Dainos užr. S. Daukanto, J. Pabrėžos ir kt.; M. Justino istorijos (1798 m. leid.) S. Daukanto vertimo pratarmė ir lapas su žodžiais lietuvių k. žodynui.

Kituose fonduose: J. Gintilos (F 150).

Kituose archyvuose: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus.