Telefonas Klaustukas Sitemap

F 117 Žagrakalys Juozas

F 117, 236 s. vien., 1912-1977. Autografai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų k.

Fondo sudaryt. Juozas Žagrakalys (1906-1977), teisininkas, literatas, vertėjas.
Priimta 1973-1977 m. iš J. Žagrakalio ir 1978 m. iš P. Aukštikalnytės-Žagrakalienės.

Biografinė medžiaga (1956-1975). Platus gyvenimo aprašymas, keletas asmens dokumentų, šiek tiek atsiminimų, tarp jų apie 1918-1925 m. Linkuvos gimnaziją (1975).

Kūryba, kraštotyros darbai (1943-1977). Grožinė kūryba (1943-1977). Apysakos “Eigulio duktė”, “Mergaitė, kuri turėjo čigoniško kraujo”, novelės, apsakymai, jumoreskos, pasakos, legendos. Kai kurie tekstai užrašyti tarmiškai. Grožinė kūryba bemaž nespausdinta. Pasvalio, Biržų, Zarasų ir kt. apylinkių XIX a. pab.- XX a. pr. valstiečių ir miestiečių buities, trobesių, amatų, žemdirbystės etnografinai aprašymai ir užrašymai iš įvairių pateikėjų, šiek tiek tautosakos tekstų; atsiminimų apie K. Požėlą užrašymai, straipsniai spaudai sodininkystės, žemės kultūrų klausimais.

Visuomeninins darbas Biržų sodininkų draugijoje, patirties aprašymas (1960-1976).

Korespondencija (1944-1977). J. Žagrakalio laiškai giminėms (1944-1971). Tarp siuntėjų (1956-1977): O. Beleckienė (24, 1970-1977), J. Grušas (5, 1971-1975, sveikinimai), P. Gudynas (1968), P. Krivaitis (2, 1977), A. Kniūkšta (29, 1971-1977), A. Lyberis (5, 1976), V. Milius (45, 1969-1977), K. Poželaitė (26, 1970-1977), R. Samulevičius (2, 1971), S. Skrodenis (22, 1970-1976), P. Stankūnaitė (97, 1971-1977), J. Šakalys (1977), A. Vanagas (2, 1974-1976), A. Vidugiris (7, 1971-1976), J. Vilminis (1970), A. Vyšniauskaitė (6, 1971-1972), V. Zaborskaitė (3, 1974) ir kt.; įvairūs žurnalų, laikraščių redakcijų, muziejų ir kitų įstaigų raštai dėl bendradarbiavimo spaudoje, etnografinės ir kitos medžiagos rinkimo.
M. Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos) laiškas (1912) Čeponiui (?).

Pora J. Žagrakalio nuotraukų.

Kituose fonduose: T. Balandos (F 115), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14).