Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 118 Papečkys Kazys

F 118, 171 s. vien., 1914-1973. Autografai, mašinraščiai, nuorašai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Kazys Papečkys (1914-1973), literatas, vertėjas.
Priimta 1973 m. iš Meškauskienės ir 1977 m. iš P. Meškausko.

Asmens dokumentai, užrašai (1914-1973). Gimimo liudijimas, mokslo ir darbo pažymėjimai, sutartys su leidyklomis dėl publikacijų, vertimų, Kauno universitete klausytų prancūzų kalbos ir literatūros paskaitų užrašai (1934-1938).

Kūryba, mokslo populiarinimas (1941-1973). Darbas “Nuo strėlės iki knygos” (1964, mašinr.) ir parengiamoji medžiaga (1956-1964), publicistiniai ir mokslo populiarizacijos straipsniai, spaudos istorijos, bibliotekų, dienos aktualijų temomis; keletas pasakų, sakmių, novelių, eilėraščių rinkinys vaikams “Vėjo malūnėlis” (1957, autogr.), poemėlė “Žvėrių paradas” (1957, autogr.); vertimai (1956?-1973).

Korespondencija (1948-1973). Tarp siuntėjų (1954-1973): K. Boruta (1959), A. Digimas (12, 1960-1964), M. Grigonis (3, 1960), V. Gudelis (5, 1961-1963), K. Kubilinskas (1957), A. Liobytė (8, 1954-1960), A. Poška (1962), P. Trostas (28, 1956-1963), A. Venclova (6, 1959-1966), A. Zarickas (2, 1962-1964) ir kt.

Ikonografija (1934-1972). K. Papečkio portretinės, buitinės šeimos nuotraukos; keletas anon. autorių piešinių.

Kituose archyvuose: Kauno apskrities pedagoginis muziejus.