Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 119 Jakubėnas Vladas

F 119, 61 s. vien., 1926-1944. Autografai, juodraščiai, nuorašai, mašinraščiai. Lietuvių, rusų, vokiečių ir kt. k.

Fondo sudaryt. Vladas Jakubėnas (1904-1976), kompozitorius, pedagogas.
Priimta 1971 m. iš A. Adomaičio.

Kūryba (1926?-1944). Instrumentiniai ir vokaliniai kūriniai (1926?-1944). Simfonijos Nr. 1 partitūra, simfonijos Nr. 2 klavyro eskizas ir simfonijos Nr. 3 klavyro fragm. bei atskirų orkestro instrumentų partijos styginių kvartetui (Op. 4), preliudijos ir fugos kvartetui, serenados violančelei su fortepijonu partitūros, kūrinių fortepijonui gaidos, įvairios pabiros; harmonizuotos lietuvių liaudies dainos sopranui ir mecosopranui su orkestru, balsui su fortepijonu ir mišriems chorams, autorinės įvairiems balsams su fortepijonu ir chorams dainos (žodžiai S. Nėries, S. Santvaro, J. Tysliavos, J. Graičiūno); keletas straipsnių iš lietuvių muzikinio gyvenimo bei apie visuomenės veikėją P. Jakubėną; V. Jakubėno – Rygos konservatorijos studento ir Kauno konservatorijos dėstytojo – paskaitų užrašai.

Pora K.V. Banaičio harmonizuotų lietuvių liaudies dainų balsui su fortepijonu ir kt.

Kituose fonduose: T. Balandos (F 115), A. Dambrauskaitės (F 152).