Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 122 Katiliūtė Marcė

F 122, 60 s. vien., 1918-1972. Autografai, piešiniai, nuotraukos. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Marcė Katiliūtė (1912-1937), dailininkė, grafikė.
Priimta 1975 m. iš E. Fitkevičienės.

Biografinė medžiaga (1928-1972). Kauno “Aušros” mergaičių gimnazijos 1928/29 m. m. pažymėjimas, neturto liudijimas (1933); 1928-1929 m. dienoraščio fragm.; meno, estetikos, visuotinės literatūros ir kt. studijų užrašai, skaitytų knygų konspektai; pora V. Jakelaičio ir P. Stausko raštų E. Fitkevičienei dėl M. Katiliūtės palikimo priėmimo į M.K. Čiurlionio dailės muziejų (1967, 1972).

Grafikos darbų eskizai (28 vien., 1936 ir b. m.), estampas “Gulinti mergaitė” (1935).

Korespondencija (1926-1936). Adresatai: sesuo S. Katiliūtė-Baskin ir namiškiai (3, fragm., 1935 ir b. m.), Laura [Šlapelienė?] (1936), pasiūlymai Lietuvos švietimo ministerijai ir lietuvių Paryžiaus parodos reikalų vedėjui V.K. Jonynui dėl I. Simonaitytės kn. “Aukštujų Šimonių likimas” iliustr. (1934, 1936). Siuntėjai (1929-1936): S. Katiliūtė-Baskin (3, 1926-1935), V. Šeivytė (1934), pora anon. siuntėjų (2, 1926, 1936?).

Šeimos rankraščiai (1920-1971). Tėvo Jurgio Katiliaus (1882-1954) gyvenimo aprašymas (b. m., 1950-1954?) ir eilėraščiai (1920-1941); S. Katiliūtės-Baskin laiškai motinai Eugenijai Katilienei ir seseriai E. Fitkevičienei (49, 1955-1959); laiškai S. Katiliūtei-Baskin: A. Jasutis (2, 1937), J. Kuzmickis (1937), V. Vizgirda (2, 1938); K. Valeika-E. Fitkevičienei (1971).

Nuotraukos (1918-1937). M. Katiliūtės, jos laidotuvių, tėvo, seserų nuotraukos.