Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 136 Dabravolės v., Marijampolės a.(dabar Vilkaviškio raj.) vaito archyvas

F136; 82 saug. vien., 1810-1919 m. Rankraštiniai originalai, nuorašai ir išrašai, spaudiniai, spalvoti brėžiniai su rankraštiniais įrašais. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų k.

Fondas sudarytas Rankraščių skyriuje iš pavienių netvarkytų rankraščių bei 1969 m. pirktų dokumentų. Tai buvo Dabravolės ir Riogliškių dvaro ir jo apylinkių dokumentai. Aktai suformuoti į vieną fondą ir įvardinti pagal daugumos dokumentų adresatą – Dabravolės valsčiaus vaitą. Nenustatyta kaip į biblioteką pateko tarp netvarkytų rankraščių rasti dokumentai. Spėtina, kad galėjo patekti prieš II-ąjį pasaulinį karą su Marijampolės marijonų archyvo likučiais.
Archyvas fragmentiškas.


Fondą sudaro:

Dabravolės vaito susirašinėjimas su Marijampolės apskr. politinio ir kitų skyrių pareigūnais (1933-1941).
Susirašinėjimas dėl politiškai įtariamų, persekiojamų asmenų, slaptų organizacijų Lenkijoje po 1831 m. sukilimo. Minimi K. Dombrovičius, A. Mickevičius, T. Kosciuška, L. Pliateris, L. Zaleskis, S. Konarskis, T. Kovalskis, J. Lelevelis ir kt., susiję su to meto Lietuvos ir Lenkijos politinio gyvenimo įvykiais.
Vaito susirašinėjimas su Marijampolės apskr. iždo skyriaus pareigūnais, komisaru, kitais seniūnais dėl ūkio mokesčių ir kitų administravimo reikalų; Riogliškio km. ir kitų kaimų gyventojų sąrašai (1837-1919).
Dabravolės, Balkūnų valsčių, Riogliškio k. ir kitų vietovių gyventojų asmens, ūkio dokumentai (1810-1919).
Dabravolės valsčiaus Riogliškių-Sodėnų ir kitų kaimų žemės planai (1840-1884).