Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 140 Gocentas Jonas Jurgis

F 140, 22 s. vien., 1914-1987. Lietuvių, rusų, vokiečių k.

Fondo sudarytojas teisininkas Jonas Jurgis Gocentas (1897-1974). J.J. Gocento fondas pirktas iš jo sūnaus Vytauto Gocento. Rankraščių gavimo knygoje yra 1980 03 31 Nr. 5 ir 1989 02 17 Nr. 2 įrašai.

Biografinė medžiaga: Gardamo pradinės mokyklos baigimo pažymėjimas (1914), Vytauto Didžiojo universiteto baigimo diplomo nuorašas ir Liudijimas (1933), tarnybinės veiklos dokumentai (1925-1959), gyvenimo aprašymas (1950), autobiografija (1983), atsiminimai apie 1920 m. kautynes prie Giedraičių (1922) ir keliones po Vakarų Europą (1932).

Kūrybinė veikla: 1923-1936 parašytų eilėraščių rinkinys (1969), diplominis darbas “Žmogaus ir piliečio teisių raida”, referatas “Mirties bausmė Lietuvoje” [1933], rinktinė “Kalbos…” (1954-1964), straipsniai spaudai (1969-1970), darbai apie surinkimininkus (1959-1971).

Korespondencija. J.J. Gocento (7 lšk.) ir A. Žemaitaičio (10 lšk.) susirašinėjimas (1970-1971). I. Simonaitytės laiškas J.J. Gocentui (1971).

Ikonografija. J.J. Gocento portretinės nuotraukos [1922-1967], tarnybos kariuomenėje (1922) ir studijų Vytauto Didžiojo universitete [1932-1933] grupinės nuotraukos; J.J. Gocento ekslibris (1987).