Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 143 Jakubėnas Kazys

F 143, 113 s. vien., 1913-1978. Autografai, mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Kazys Jakubėnas (1908-1950), poetas.
Priimta 1978 m. iš J. Stasionienės, 1978 ir 1986 m. – iš Alfonso Jakubėno.

Kūryba (1931?-1949). Grožiniai kūriniai (1938?-1949, autogr.): keletas eilėraščių rinkinėlių vaikams, poemėlės “Cirkas”, “Grybai”, “Kudliukas”, Žvėrelių gegužinė”, eiliuoti vaidinimai “Eglutė”, “Petriukas svetimšalis”, pasaka “Dešrelė” ir kt. Vertimai (apie 1931-1949): K. Čiukovskio, S. Maršako, S. Michalkovo, M. Isakovskio, A. Vedenskio kai kurių kūrinėlių vaikams vertimai. H. Heinės “Dainų knygos” (1945, mašinr.), Ž. Sand apysakos “Fransua pamestinukas” vert. fragm. (apie 1931) ir apysakos “Velnio raistas” (apie 1938), A. de Sent-Egziuperi romano “Nakties skridimas” K. Jakubėno ir V. Kaunecko vertimai (apie 1937) ir kt.

Alfonso Jakubėno sudaryta K. Jakubėno bibliografija (apie 1969-1972).

Korespondencija (1932-1944). K. Jakubėno sveikinimas broliui R. Jakubėnui (1934). Siuntėjai (1932-1944): A. Bulotienė (1936), A. Jakubėnas (1944), O. Šimaitė (23, 1932-1943).

Nuotraukos (apie 1913-1978). K. Jakubėno portretinės, pavienės, buitinės, su šeimos nariais, Biržų gimnazijos draugais; draugų, pažįstamų, jo kapo ir antkapio nuotraukos (virš 150).

Kituose fonduose: K. Borutos (F 10).
Kituose archyvuose: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Maironio lietuvių literatūros muziejus.