Telefonas Klaustukas Sitemap

F 152 Dambrauskaitė Antanina

F 152, 37 s. vien., b. m. (apie 1909-1944). Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių k.

Antanina Dambrauskienė (1905-1994), operos dainininkė.

Fondas sudaryt. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius;

Priimta 1969 m. iš A. Urbonavičiaus.

Neišleistos knygos (rengtos 1944 m.) apie A. Dambrauskaitę medžiaga: A. Dambrauskaitės autobiografinio pobūdžio straipsnis, A. Binkevičiūtės, V. Jakubėno, A. Kačanausko, N. Karnavičienės, J. Nabažo, S. Santvaro, V. Žadeikos, A. Žemaičio ir kt. straipsniai apie aktorę jos sceninio darbo penkiolikmečiui; leidinio maketas, dalis laužinio ir leid. fragm.; A. Dambrauskaitės nuotraukos įv. operų vaidmenyse ir kitos jos fotografijos (1909-1944?).

Kituose fonduose: M. Dabužinskio (F 30).

Kituose archyvuose: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.