Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 154 Telšių lenkų progimnazija

F 154, 16 s. vien., 1920-1925. Dok. originalai, mašinr. nuorašai. Lietuvių, lenkų k.

Fondo sudaryt. - Telšių lenkų progimnazijos administracija.

Priėmimo dokumentų nėra. Manytina, kad priimta apie 1940 ar 1941 m. Dokumentai išskirti iš netvarkytų-nefonduotų rankraščių 1984 m., ir įrašyta į GK.

Fondas gana fragmentiškas. Jį sudaro Telšių lenkų progimnazijos mokytojų tarybos posėdžių protokolai (1921-1924 ir b.m.), mokinių mokslo žinių įvertinimo žurnalai (1921-1924), 1920 m. sutartis dėl patalpų nuomos progimnazijai ir kt. pavieniai dokumentai.