Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 161 Peterburgo dvasinė akademija

F 161, 36 saug.vnt., 1855-1918 m.. Rankraščiai, hektografuoti rankraščiai, hektografuoti mašinraščiai, spaudiniai su rankraštiniais įrašais, spaudiniai, šapirografuoti rankraščiai. Lotynų, rusų, lenkų, lietuvių, čekų, vokiečių kalbomis.

Fondo sudarytojas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. Priimta apie 1940-1941 m.

I. Peterburgo dvasinės akademijos profesūros moksliniai darbai (1889-1918).

Prof. Petro Pranciškaus Būčio paskaitų ciklas iš teologijos istorijos; jo susirašinėjimo dokumentai (1908-1913).
Prof. Michailo Godlevskio studijos iš šventųjų gyvenimo, bažnyčios istorijos (1903-1914).
Prof. Aleksandro Grigaičio paskaitų konspektai iš Biblijos tyrinėjimų srities; jo laiškų juodraščiai (1910-1918).
Prof. Aleksandro Kakovskio traktatai iš dvasininkų gyvenimo, bažnyčios dogmų istorijos (1911-1913).
Kunigo Julijono Kazako disertacijos teologijos magistro laipsniui gauti juodraščiai (1910).
Mogiliovo arkivyskupo Boleslovo Jieronimo Klopotovskio paskaitų konspektai iš XVI-XVII a.bažnyčios istorijos; jo kreipimasis į arkivyskupijos klerą ir tikinčiuosius (1889-1898).
Teologijos magistro Juozapo Kuktos asmeninių daiktų sąrašai (1898).
Prof. Jurgio Matulaičio teologijos tezių rinkinys iš dogmų teorijos (1910-1911).
Prof. Justino Pranaičio susirašinėjimo su įvairiais knygynais, redakcijomis dokumentai (1893-1894).
Kunigo A. Šlagovskio teologijos paskaitos (1910-1911); kunigo V. Veltistovo teologijos paskaitos (1901-1908),priklausiusios asmeninei Jurgio Matulaičio bibliotekai.
Nežinomų autorių paruošti pagalbinių studijų konspektai (1906-1912).

II. Peterburgo dvasinės akademijos studentų darbai ir referatai (1912-1916).

Studento Antano Pranciškaus Audzijonio gyvenimo aprašymo fragmentas (1855-1859).
Studento Mykolo Krupavičiaus darbas iš katalikybės istorijos (1916).
III-IV kurso akademijos studentų referatai, kursiniai darbai iš teologijos, literatūros, istorijos (1912-1916).