Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 167 Sirijos Gira Vytautas

F167, 243 saug. vnt. (1974-1989), autografai, autografų juodraščiai, rankraščiai, autografuoti mašinraščiai, mašinraščiai, mašinraščių nuorašai, mašinraščių nuorašų kopijos, spaudiniai, spaudos iškarpos, nuotraukos. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis.

Fondo sudarytojas – rašytojas, vertėjas Vytautas Sirijos Gira (1911-1997).

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo 1986 m. ir 1990 m. iš Vytauto Sirijos Giros.

Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.

1.Kūryba (1984-1985).

Vytauto Sirijos Giros straipsniai – „Jūra didžiąja raide“, „Autorius ir jo personažai“, romano „Mažoji nakties muzika“ rankraštis, prisiminimai apie Antaną Venclovą ir kt.

2. Korespondencija (1984-1989).

Vytauto Sirijos Giros laiškai. Laiškų adresatai: Jerzy Bahr (1, 1985), Wojciech Jacobson ir Ludwika Mączka (1, 1984), Rūta Strazdis (1, 1985). Laiškai, raštai Vytautui Sirijos Girai. Siuntėjai: Vytautas Alseika (61, 1984-1989), Alfonsas Vincentas Ambraziūnas ir Nijolė Ambraziūnienė (4, 1985-1989), Valentin Arzamascev (Валентин Арзамасцев) (1, 1985), Кловдия Багмут (7, 1984), Jerzy Bahr (3, 1984-1985), Banguolis Balaševičius (1, 1985), Juozas Baltušis (2, 1989), Marija Baranauskienė (1, 1985), Helena Barth (124, 1984-1989), Bernardas Brazdžionis (1, 1989), Irene Brewing (1, 1984), Vytautas Bubnys ir Ada Bubnienė (2, 1984-1985), Rudolf Buchala (1, 1989), Antanas Būdvytis (2, 1984-1985), Инесса Буркова (6, 1985-1989), Наум Халемский (71, 1984-1989), Владимир Хижняк (5, 1984-1985), Antanas Chlebinskas ir Apolonija Chlebinskienė (2, 1984-1985), Aleksys Churginas (7, 1985-1989), Eduardas Cinzas (4, 1984-1985), Elzbieta Cichla  - Czarniawska (138, 1984-1989), Viktoras Čečėta  (3, 1984-1985), Sabina Dobrowolska (6, 1985-1989), Stanislaw Ryszard  Dobrowolski (1, 1985), Ona Doveikienė (1, 1985), Михаил Дудин ir Ирина Дудина (7, 1984-1989), Тимофей Ефимцов (16, 1984-1986), Jadvyga Godunavičienė (3, 1985-1989), Antanas Gudaitis (1, 1984), Vytautas Ilgevičius (75, 1984-1989), Mieczyslaw Jackiewicz (84, 1984-1989), Wieslaw Jazdzynski (3, 1984-1989), Raimondas Kašauskas ir Vanda Kašauskienė (42, 1984-1989), Maria Kornilowicz (3, 1984-1989), Juozas Kralikauskas (1, 1989), Marijonas Krikštopaitis (39, 1984-1989), Aleksandras Kučiūnas (3, 1984), Jonas Lapašinskas (16, 1984-1985), Jonas Lelis (1, 1989),  Lietuvos TSR rašytojų sąjunga (1984-1989), savaitraščio „Literatūra ir menas“ redakcija (1, b.m.), Mihkel Loodus (6, 1984-1986), Marija Macjauskienė (1, 1985), Eliazaras Malcas (1, 1984), Kazys Marukas (1, 1984), Eugenijus Matuzevičius (45, 1984-1989), Jozef  Mikolajtis (5, 1984-1985), Tatjana Mohrig (3, 1984-1985), Hirš Ošerovič (2, 1984-1985), Stanislaw Pancerzynski (19, 1984-1986), Ralf Parve (2, 1984-1985), Jadvyga Paškauskienė (14, 1984-1989), Wlodzimierz Pazniewski (26, 1984-1989), Bronius Raguotis ir Genovaitė Raguotienė (3, 1984-1985), Karl Runge (3, 1984-1985), Jūratė Sirijos Girienė ir Algis Sirijos Gira (7, 1984-1989), Danutė Sirijos Giraitė (35, 1984-1989), Almonė Sirijos Girienė (1, 1985), Mykolas Sluckis (6, 1984-1985), Mykolas Sribnis (154, 1984-1989), Juozas Stepšys (2, 1984-1985), Alfons Sukovskis (1, 1985), Bronius Uogintas (1913-1988) (1, 1984), Juozas Urbšys (1, 1986), leidykla „Vaga“ (4, 1984-1986), Teofilija Vaičiūnienė (1, 1986), Vasilė Vasilakė (2, 1986), Алла Батина Вольская (28, 1984-1989), Barbara Wachowicz (6, 1984-1989), Andrzej Zaniewski ir Eugeniusz Orlow (1, 1986), Edmundas Žiauberis (2, 1984-1985) ir kiti.

3. Ikonografija (1981-1989).

Vytauto Sirijos Giros portretinė ir grupinės nuotraukos su artimaisiais, giminaičiais, Vytautas Sirijos Gira su žmona Almone Sirijos Giriene ir kitais žmonėmis Baltijos kelyje ir kitos nuotraukos; Vytauto Sirijos Giros ekslibrisas.

4. Kiti dokumentai (1974-1989).

Lietuvos rašytojų sąjungos įstatai (1989), Vytauto Sirijos Giros kūrybos publikacijos spaudoje, žinutės, straipsniai apie lietuvių literatūros naujienas, kultūros renginius; V. Sirijos Giros kūrinių recenzijos; straipsniai, skirti Liudo Giros 100-osioms gimimo metinėms; V. Sirijos Giros sutartys su muziejais, archyvais dėl jam priklausančių knygų, rankraščių fotonuotraukų perdavimo, sutartis su Lietuvos kino studija dėl romano „Kanarėlės“ perdirbimo į kino scenarijų, V. Sirijos Giros buities dokumentai; įvairių asmenų vizitinės kortelės; kvietimai, renginių programos ir kt.