Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 175 Skardžius Pranas

F 175, 38 s. vien., 1927-1991. Autografai, autografuoti išrašai iš įv. leidinių, autogr. kserokopijos. Lietuvių, vokiečių, lenkų ir kt. kalbomis.

Fondo sudaryt. Pranas Skardžius (1899-1975), kalbininkas, lituanistas.
Rankraščius 1991 m. perdavė P. Skardžiaus mokinė L. Jurgutytė-Baldauf.

Kalbiniai darbai ir paruošiamoji medžiaga (1937-1974(?)). “Gimtosios kalbos” žurnalo skaitytojams skirti atsakymai “Klausimų kraitelė” bei straipsnis “Lietuvių kalbos mokytojų paruošimo reikalu” (1937). Studijos “Dvikamieniai lietuvių asmens vardai, jų kilmė, daryba, reikšmė ir likimas” 2 variantai (apie 1965-1974). P. Skardžiaus verstas į vokiečių k. paties rašytas veikalas “Lietuvių kalbos žodžių daryba” (apie 1970-1974) ir “Rašytinio lietuvių kalbos žodyno” 6 dalių autogr. kserokopija. Paruošiamąją medžiagą (1939-1974 (?)) kalbiniams darbams sudaro lietuvių k. asmenvardžių kartotekos ir sąrašai, dvikamienių, priesaginių vietovardžių, įvairių rūšių vandenvardžių sąrašai (apie 1954-1974), leksikos, žodžių darybos, istorinės gramatikos, kt. kalbos šakų tyrinėjimo kartotekos (apie 1939-1968). Yra lietuvių, latvių, vokiečių, kitų kalbininkų veiklos, P. Skardžiaus naudotų lingvistinių, istorinių šaltinių santrumpų kartoteka (apie 1956-1971). Gausu autogr. išrašų sąsiuviniuose iš Lietuvos ir pasaulio kalbininkų darbų – tai paruošiamoji medžiaga lietuvių kalbos asmenvardžių, vandenvardžių, vietovardžių, kitos leksikos etimologijai, bendrinės lietuvių kalbos istorijai, tarmėms tirti, kalbos kultūros, baltų filologijos ir kt. klausimais (1945-1973?).

Korespondencija (1927, 1975-1991). P. Skardžiaus laiškas K.V. Banaičiui (1927). B. Skardžiuvienės laiškai kalbininkei, vertėjai L. Jurgutytei-Baldauf (8, 1975-1991), L. Jurgutytės-Baldauf ir B. Skardžiuvienės laiškų adresatas-Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos dir. V. Bulavas (1991).