Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Ar autoriaus teisės tebegalioja?

Vienas svarbiausių darbų, prieš naudojant kokį nors kūrinį, yra autorių turtinių teisių galiojimo patikrinimas. Autoriaus turtinės teisės, praėjus tam tikram laikotarpiui, nustoja galioti, ir kūryba tampa laisvai prieinama visuomenei. Nustatant, ar autorių teisės yra galiojančios, siūlome vadovautis žemiau pateikiama 3 lentele, kurioje nurodomi autoriaus mirties metai ir autorių turtinių teisių apsaugos terminai.

3 lentelė

AUTORIAUS MIRTIES METAI         AUTORIŲ TURTINIŲ TEISIŲ APSAUGOS TERMINAS
           
Iki 1945-12-31         Autorių turtinės teisės jau nebegalioja.
           
1946 01 01 – 1972 12 31         Autorių turtinės teisės galioja 15 metų po autoriaus mirties.
           
1973-01-01 – 1993-12-31         Autorių turtinės teisės galioja 25 metus po autoriaus mirties.
           
1994-01-01 – 1998-12-31         Autorių turtinės teisės galioja 50 metų po autoriaus mirties.
           
Nuo 1999-01-01         Autorių turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties (vadovautis 4 lentele).

 
Atkreipiame dėmesį, jog aukščiau nurodytų terminų lentelė galioja Lietuvos autorių (Lietuvos Respublikos piliečių ar Lietuvos TSR piliečių, nuolat gyvenusių Lietuvoje) kūrinių bei kūrinių, kurie buvo pirmą kartą paskelbti Lietuvos (ar Lietuvos TSR) teritorijoje ir nebuvo tuo pačiu metu paskelbti kitose valstybėse, atžvilgiu. Jei asmuo, kurio kūrybą vertinate, nebuvo Lietuvos (Lietuvos TSR) piliečiu ar nuolat gyveno užsienyje, vertinimą reikės atlikti pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės normas – šis elektroninis įrankis nėra tam pritaikytas.

Be to, vertinant teisių galiojimo terminus svarbu turėti omenyje, jog tuo atveju, jeigu iki kurio nors aukščiau pateiktoje lentelėje nurodyto laikotarpio pabaigos teisių galiojimas nepasibaigė, vadinasi, jis buvo pratęstas po jo sekusio laikotarpio terminui (tiek kartų, iki kol teisių galiojimas baigėsi atitinkamo laikotarpio metu).

Pavyzdys. Jei autorius mirė 1962 m., jo turtinės teisės galios iki 1987 m., t.y. jų galiojimui bus taikomas 25 m. terminas. Kadangi laikotarpiu, trukusiu nuo 1946 01 01 iki 1972 12 31 šis 25 m. terminas dar nespėjo sueiti, teisių galiojimo terminas prasitęsė naujojo laikotarpio (trukusio nuo 1973-01-01 iki 1993-12-31) metu galiojusiam terminui (t.y., buvo pratęstas dešimčia metų, iki 25 m. po autoriaus mirties). Laikotarpio, trukusio nuo 1973-01-01 iki 1993-12-31 metu 25 m. terminas ir suėjo, taigi ir turtinių teisių galiojimas pasibaigė.

 
Toliau pateiktoje 4 lentelėje detalizuojami šiuo metu galiojantys (nuo 1999 m. taikomi) autorių teisių apsaugos terminai priklausomai nuo kūrinio pobūdžio ir faktinės situacijos. Lentelė padės nustatyti, ar reikia gauti leidimą prieš naudojant kūrinį.

4 lentelė

      SITUACIJA TURTINIŲ TEISIŲ GALIOJIMO TERMINAS KOMENTARAS
           
1.     Kūrinio autorius yra žinomas. Visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties.  
           
2.     Kūrinys buvo sukurtas kelių autorių. Visą bendraautorių gyvenimą ir 70 metų po paskutinio autoriaus mirties.  
           
3.     Kolektyvinis kūrinys* 70 metų po kūrinio teisėto padarymo viešai prieinamu datos. Jeigu kolektyvinio kūrinio autorių tapatybė nekelia abejonių, žiūrėti 2 situaciją.
           
4.     Audiovizualinis kūrinys Kol gyvi režisierius, scenarijaus autorius, dialogų autorius, dailininkas, operatorius bei ir specialiai audiovizualiniam kūriniui sukurtos muzikos autorius ir 70 metų po paskutinio iš jų mirties.  
           
5.     Muzikos kūriniai Kol gyvas kompozitorius bei žodžių autorius ir 70 metų po ilgiausiai išgyvenusio autoriaus mirties. Su sąlyga, kad jų sukurtos kūrinio dalys (muzika ir žodžiai) buvo specialiai kuriamos tam muzikos kūriniui (su žodžiais).
           
6.     Kūrinio autorius nežinomas 70 metų po kūrinio teisėto padarymo viešai prieinamu datos. Jei tokio kūrinio autoriaus tapatybė nekelia abejonių arba per nurodytą terminą paaiškėja autoriaus tikrasis vardas, žiūrėti 1 situaciją.

 
* Kolektyviniai kūriniai – tai kūriniai, sudaryti iš skirtingų autorių atskirų kūrinių (pvz., enciklopedijos, periodiniai mokslo kūrinių rinkiniai, laikraščiai, žurnalai).

1 pavyzdys. Norite skaitmeninti ir paskelbti internete M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Jūra“ natas. Autorius mirė 1911 m. (iki 1945 m. gruodžio 31 d.), todėl tai galite padaryti nurodydami M. K. Čiurlionį kaip kūrinio autorių (1 situacija, 4 lentelė) – autoriaus turtinių teisių galiojimas yra pasibaigęs.

2 pavyzdys. Norite skaitmeninti ir paskelbti internete 1977 m. kino filmą. Kino filmas yra audiovizualinis kūrinys, todėl Jums reikia vadovautis 4 situacija, aprašyta lentelėje Nr. 4. Išsiaiškinote, kad filmo režisierius, dialogų autorius, dailininkas ir muzikos autorius yra mirę. Tokiu atveju Jums reikia susisiekti su filmo scenarijaus autoriumi ir operatoriumi ir gauti jų, o taip pat mirusių autorių teisių perėmėjų (žr. skyrių „Kam priklauso autoriaus teisės (kas turėtų duoti leidimą)?“) sutikimus.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad autoriaus neturtinės teisės (autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą, teisė į kūrinio neliečiamybę) yra saugomos neterminuotai. Plačiau apie pareigą nurodyti autorių –skyriuje „Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)“.