Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Pareiga nurodyti autorystę (atlikėją)

BY, Attribution

Derėtų nepamiršti, kad pasauliniu mastu galiojantis autorių teisių režimas autorių (gretutines) teises dalija į turtines ir neturtines. Skyriuje „Ar galiu paskelbti?“, vertindami, ar teisės egzistuoja, ar tebegalioja, kaip jos suteikiamos, visuomet turėjome omenyje turtines teises.

O teisė reikalauti, kad būtų nurodytas autorius – tai neturtinė teisė, kuri lieka galioti visuomet, nepriklauso nuo laiko tarpo, praėjusio nuo kūrinio sukūrimo, autoriaus mirties ar atlikimo paskelbimo, ir ši teisė nėra perleidžiama sutartimis. Taigi kad ir kaip laisvai naudoti objektą leistų licencija, nepriklausomai nuo kūrinio sukūrimo (atlikimo) laiko, sutarčių turinio, jeigu kūrinys (atlikimas) yra autorinis, bus būtina nurodyti autorių (atlikėją).

Atmintinė

AUTORYSTĖS NURODYMAS

• Susidūrę su autoriniais kūriniais ir atlikimu, visuomet nurodykite kūrinio autorių (autorius), įrašuose – atlikėją (atlikėjus).

• Autorius (ir atlikėjas) gali reikalauti nurodyti ne jo vardą ir pavardę, o pseudonimą.

• Be to, autorius (ir atlikėjas) turi teisę reikalauti nebūti nurodytas, tačiau tai aktualu tik tais atvejais, kai jie specialiai kreipiasi su tokiu prašymu.

• Pareiga nurodyti autorių ir atlikėją galioja neterminuotai ir nepasibaigia suėjus skyriuose „Ar autoriaus teisės tebegalioja?“ ir „Ar gretutinės teisės galioja?“ nustatytiems terminams; jų taip pat negalima perduoti sutartimi (t. y. negalima „parduoti“ autorystės, atlikimo; jei įtrauksite tokias sutarčių sąlygas į sutartį, jos negalios).

• Autoriai (ir atlikėjai) nenurodomi ženklinant šiomis licencijomis (pareikštimis): CC0 (skyrius „CC0“), nes autorius to nereikalauja; InC-EU-OW (skyrius „InC-EU-OW“), nes taip ženklinami nenustatytų teisių turėtojų kūriniai (tačiau jei nors vienas autorius ar atlikėjas žinomas, jį būtina nurodyti). Taikant ženklinimą PD, NoC-ND, NoC-OKLG (skyriai „PD“„NoC-NC“ ir „NoC-OKLR“) autorių gali nebūti (tai gali būti objektai, apskritai nelaikomi autoriniais kūriniais) arba jie gali egzistuoti (šiuo atveju, net jei jų turtinės teisės pasibaigusios, ženklintojas ir naudotojas privalo nurodyti autorius ar atlikėjus).