Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Edukacinių renginių ciklas „Pokalbiai apie emigraciją 3“

Projekto tikslas

Organizuojant kūrybiškumą skatinančią veiklą jaunimui, siekti praplėsti jų žinias apie (e)migracijos procesus ir taip prisidėti prie jaunimo pilietiškumo ugdymo, tautinės savivokos puoselėjimo.

Projekto uždaviniai

 1. Remiantis Lietuvos nacionalinės bibliotekos (LNB) tyrėjų parengta metodika, organizuoti projekte dalyvaujančių mokytojų ir bibliotekininkų mokymus ir parengti juos vykdyti projektą.
 2. Organizuojant kūrybiškumą skatinančius mokymus, pagerinti projekte dalyvausiančių moksleivių žinias apie (e)migraciją kaip Lietuvos valstybės istorijos ir dabarties procesą.
 3. Remiantis medžiaga apie šių dienų emigrantus, surinkta vykdant projektą, rengti moksleivių debatus, įtvirtinant jų sampratą apie šiandieninės Lietuvos Respublikos (LR) piliečių migracijos procesą.
 4. Siekiant pritraukti tikslinę auditoriją ir informuoti apie projektą suinteresuotas šalis, plėtoti projekto eigos ir jo rezultatų sklaidą.

Projekto trukmė

2017 m. rugsėjo 15 d. – 2018 m. balandžio 30 d.

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai

Šilalės rajono Pajūrio Stanislovo Biržiškos gimnazija, Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, Tauragės „Versmės“ gimnazija, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Johaneso Bobrovskio  gimnazija, Užsienio reikalų ministerija, VšĮ „Globalios Lietuvos lyderiai“, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas, LRT Lituanicos kanalas.      

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys

Dokumentinio paveldo tyrimų departamentas

Projekto finansavimo šaltinis, vertė (Eur)

Lietuvos kultūros taryba, 4 000 Eur

Projekto pristatymas

 1. Projekte dalyvaujančių mokytojų ir bibliotekininkų parengimas vykdyti projektą: seminaras Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje, jame bus aptarti teoriniai emigracijos aspektai, parengtos medžiagos pagrindu bus apmokyti mokytojai ir bibliotekininkai, taip užtikrinant projekto kokybę ir tvarumą.
 2. Projekte dalyvausiančių moksleivių žinių apie Lietuvos migracijos istorijos procesą gerinimas: a) parengtas ir perskaitytas paskaitų ciklas mokiniams apie Lietuvos migracijos istoriją, b) savarankiškas kūrybinis mokinių darbas, įtvirtinantis per paskaitas gautas žinias.
 3. Projekte dalyvausiančių moksleivių žinių apie šiuolaikinę (e)migraciją tobulinimas: a) kūrybinės dirbtuvės I (vyks gimnazijose), jose pristatytas interviu metodas ir įtvirtinti taikymo pagrindai rengiantis anketinei apklausai apie šiuolaikinę (e)migraciją Tauragės regione; b) „sėkmės istorijų“ renginiai apie grįžusių emigrantų integraciją ir sektinus Lietuvoje dirbančių piliečių gyvenimo pasirinkimo pavyzdžius miestų bibliotekose (vyks Tauragės regiono bibliotekose) bei diskusijos šia tema gimnazijose; c) respondentų apie asmenines (e)migracines patirtis paieška, atranka, interviu darymas; d) interviu metu gautos informacijos tvarkymas, sisteminimas, analizė (moksleiviai, mokytojai, bibliotekininkai); e) kūrybinės dirbtuvės II. Tarpiniai debatų renginiai, išsiaiškinant ir pasirenkant gimnazijų komandų lyderius (jie deleguojami į baigiamuosius debatus); f) viešas gimnazijų moksleivių-lyderių debatų renginys emigracijos tema (už / prieš) Vilniuje (numatoma Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje), debatus ves NVO „Global Lithuanian Leaders“ atstovas; g) mokslinis (sociologinis) straipsnis, paremtas atliktos apklausos analize.

Planuojami projekto rezultatai:

 1. Parengta metodinė medžiaga projekte dalyvaujantiems mokytojams ir bibliotekininkams mokyti.
 2. Suorganizuoti ir įvykdyti mokytojų ir bibliotekininkų mokymai (20 asm.).
 3. Projektui vykdyti parengti mokytojai ir bibliotekininkai (20 asm.).
 4. Parengtas ir perskaitytas interaktyvių paskaitų apie migracijos procesus ciklas (2 paskaitos 5 gimnazijose).
 5. Suorganizuotas renginys apie šiuolaikinės emigracijos ir lietuvių sėkmės istorijas (1 renginys; 100 dalyvių).
 6. Patobulintos mokinių žinios apie istorinį ir šiuolaikinį migracijos procesą (100 moksleivių).

Atsakingas asmuo

Jolanta Budriūnienė, Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė, tel. (8 5) 239 8637, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.