Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, vertė: 2 774 080,00 Eur.

Projekto tikslas

Užtikrinti sistemingą, kryptingą ir ilgalaikį poveikį turintį kultūros sektoriaus darbuotojų kompetencijų ugdymą, tiesiogiai prisidedant prie teikiamų kultūros paslaugų kokybinių pokyčių.

Projekto uždaviniai

 1. Didinti kultūros paslaugų kokybei užtikrinti reikalingų bendrųjų ir vadybos kompetencijų ugdymo pasiūlą.
 2. Skatinti kultūros organizacijų tarpinstitucinę tinklaveiką ir bendradarbiavimo kultūrą.
 3. Ugdyti bibliotekų srities darbuotojų profesines kompetencijas, užtikrinančias gebėjimus teikti aktualias ir kokybiškas paslaugas, atitinkančias kintančios visuomenės poreikius.
 4. Suformuoti įrankius, įgalinančius sistemingai vykdyti kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo procesą, ir užtikrinančius kompetencijų ugdymo paslaugų prieinamumą, gerą valdymą ir proceso stebėseną.

Pagrindinės projekto veiklos:

 1. Kultūros sektoriaus darbuotojų bendrųjų ir vadybos kompetencijų tobulinimas.
 2. Kultūros sektoriaus darbuotojų specialiųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimas.
 3. Kultūros įstaigų tarpsritinės ir tarpinstitucinės tinklaveikos iniciatyvos, stažuotės, siekiant perimti gerąją praktiką ir įgyti papildomų kompetencijų.
 4. Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planavimo, valdymo ir stebėsenos sistemos bei įrankių parengimas ir pritaikymas.

Planuojamas projekto poveikis

Įgyvendinant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“, patvirtintą 2022 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04- 01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“, pradedamas vykdyti projektas „Kultūros sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Projektu siekiama užtikrinti sistemingą, kryptingą ir ilgalaikį poveikį turintį kultūros sektoriaus darbuotojų kompetencijų ugdymą, stiprinant motyvaciją ir tiesiogiai prisidedant prie teikiamų kultūros paslaugų kokybinių pokyčių; įgalinti kultūros įstaigas teikti aktualias ir kokybiškas kultūros paslaugas, atitinkančias kintančios visuomenės poreikį; siekti efektyvesnio valdymo, orientuotis į rezultatus, vystyti tarpinstitucinę tinklaveiką, stiprinti bendradarbiavimo kultūrą, atskirą dėmesį skiriant bibliotekų profesinių kompetencijų ugdymui.

Projekto trukmė

2023 m. kovas – 2025 m. gruodis

Projekto vykdytojas

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto komanda:

 1. Roma Survilienė – projekto vadovė
 2. Vaiva Biliukevičienė – viešųjų pirkimų koordinatorė
 3. Ina Kniurienė – bendrųjų ir vadybinių kompetencijų ugdymo veiklų koordinatorė
 4. Agnė Cicėnienė – bendrųjų ir vadybinių kompetencijų ugdymo veiklų koordinatorė
 5. Eglė Karalienė – projekto administratorė
 6. Danutė Peslekienė – projekto finansininkė

Atsakingas asmuo

Roma Survilienė, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. (8 5) 239 8630