Telefonas Klaustukas Sitemap

Biblioteka vaikams ir jaunimui

Kultūros paso edukacijos Nacionalinėje bibliotekoje

Kultūros paso programos edukacijos Nacionalinėje bibliotekoje.

Kuriame istorijas

Edukacijos metu dalyviai susipažins su bežodėmis knygomis ir praktiškai išbandys istorijų pasakojimo metodus. Istorijų pasakojimas – neatsiejama kultūros dalis. Tai būdas dalintis patirtimis, išsaugoti savo istoriją ir suvokti mus supantį pasaulį bei vieniems kitus. Pasakojimas žodžiu padeda kurti bendrystę grupėje, lavina kalbinius įgūdžius, žadina vaizduotę ir stiprina pasitikėjimą savimi. Bežodėse knygose istorija pasakojama per tam tikrą vaizdų seką nenaudojant teksto. Pastaruoju metu pastebėtas jų potencialas perteikiant istorijas daugiakalbėms bendruomenėms, vaikams su skaitymo sutrikimais ar tam tikrą negalią turintiems asmenims, jos tampa būdu užmegzti ryšį ir kolektyviai patirti pasakojimą, įveikiant kultūrinius ir kalbinius barjerus. Edukacijos metu dalyviams bus suteikta praktinė pagalba istorijų pasakojimo įgūdžių lavinime.

Dalyvių amžius – 1-4 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – derinamas individualiai registracijos metu.

Trukmė – 1 val.

Kaina –  2 eur. mokiniui

Daugiau informacijos ir registracija

 

Vizualios interpretacijos trimatėje erdvėje

Kviečiame mokinius aktyviai dalyvauti tarpdisciplininėje pamokoje, parengtoje sujungiant skaitmenines technologijas ir socialinius mokslus (literatūrinius kūrinius arba istorinių laikotarpių situacijas ir pan.). Susiskirstę komandomis ir naudodamiesi suskaitmenintu Lietuvos nacionalinės bibliotekos archyvo, europeana.eu ir kitu autorių teisėmis neapribotu turiniu, mokiniai fizinio arba skaitmeninio koliažo principu kurs laikotarpį atspindinčias mizanscenas (trimačius atvaizdus). Kūrybinio proceso metu bus lavinamas jų sąmoningumas ir kritinis mąstymas, mokiniai geriau supras istorinį situacijos kontekstą, mintis ir idėjas, gebės geriau tarpusavyje susieti įvairius to meto ekonominius, istorinius, politinius ir kultūrinius faktus. Edukacijoje taikomi socialinių mokslų disciplinoms būdingi metodai, kai svarbu suvokti ir pažinti sociokultūrinę situaciją.

Dalyvių amžius – 10–12 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – derinamas individualiai registracijos metu

Trukmė – 2 val.

Kaina – 2 Eur mokiniui 

Daugiau informacijos ir registracija

 

Netikrų naujienų laboratorija

Netikrų naujienų ir žinučių laboratorija – tai edukacija gimnazijos klasėms. Jos dalyviai ne tik susipažins su manipuliacijos informacija formomis ir pavyzdžiais, sužinos apie priemones, kurias pasitelkus galima kovoti su dezinformacija, bet ir galės patys pabandyti falsifikuoti garso naujieną. Asmenins prisilietimas prie tokio pobūdžio veiklos pagilina suvokimą, kaip išties nesudėtinga falsifikuoti žinias. Todėl svarbu būti atsargiems ir kritiškai vertinti gaunamą informaciją. Klasės mokiniai pasidalins į nedideles komandas, kurs savo žinutes aktualiomis temomis, įrašys jas akustinėje būdelėje, po to bandys falsifikuoti (pakeisti prasmę) vienos iš komandų žinutę, taip suprasdami patys ir parodydami kitiems, kad nuo informacijos falsifikavimo niekas nėra apsaugotas, o netikroms žinutėms kurti nereikia net aukštųjų technologijų. Renginio dalyviai naudosis Lietuvos nacionalinės bibliotekos Medijų dirbtuvių patalpomis, technika ir technologijomis, išbandys garso diktorių, garso įrašų montuotojų, informacijos detektyvų vaidmenis.

Dalyvių amžius – 9–12 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – derinamas individualiai registracijos metu

Trukmė – 2 val.

Kaina – 2 Eur mokiniui 

Daugiau informacijos ir registracija 

 

Šiuolaikinio meno atvaizdų interpretacijos moksleivių kūryboje

XX- XXI a. Vakarų šiuolaikinio meno istorijos dalyko studijos skirtos susipažinti su pasaulio modernaus bei postmodernaus meno raida, įvairiais meniniais judėjimais, stiliais ir tendencijomis, kūrybinių metodų kaita, modernaus bei šiuolaikinio meno autorių kūryba. Šiuolaikinio meno istorijos studijos supažindins moksleivius su Vakarų šalių menininkais, jų kūrybinės raiškos įvairove, vykusiais ir vykstančiais, gyvenamą aplinką reflektuojančiais, kultūros ir meno procesais, bus pristatomi dėstomos disciplinos vizualaus meno kūrinių analogai, jų istoriniai bei šiuolaikiniai kontekstai. Atskleidžiami šiuolaikinio Europos kultūros ir meno raidos laikotarpio dailės krypčių tarpusavio ryšiai, apžvelgiamas jų socialinis ir kultūrinis kontekstas, moksleiviai supažindinami su iškiliausiomis ir įtakingiausiomis kultūrologinėmis bei menotyrinėmis interpretacijomis. Moksleiviai mokomi raštu ir žodžiu analizuoti bei interpretuoti meno kūrinius ir procesus, skatinami kurti vizualinėmis raiškos priemonėmis šiuolaikinių formų kūrinius.

Dalyvių amžius – 10–12 klasių moksleiviai

Dalyvių skaičius – derinamas individualiai registracijos metu

Trukmė – iki 1 val.

Kaina – 5 Eur mokiniui 

Daugiau informacijos ir registracija