Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Biblioteka vaikams ir jaunimui

Išėjo antrasis šių metų „Rubinaičio“ numeris

2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė gyvūnų gerovės metais. „Rubinaitis“ taip pat nemažai vietos skyrė šiai temai. Vyriausioji redaktorė prof. Džiuljeta Maskuliūnienė vedamajame straipsnyje „Sveiki!“ apžvelgia lietuvių ir užsienio autorių kūrinius, kurių pagrindiniai herojai – gyvūnai.

Publikacijos pradedamos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistės Romos Kišūnaitės bibliografiniais sąrašais („2021 m. vaikų ir paauglių knygos“ ir „Apie vaikų literatūrą, skaitymą 2021 m.“), kurie pateikiami naujai – juos skaityti galima, pasitelkus QR kodą.

„Knyga yra taika“ – taip savo kalbą, kurią pasakė atsiimdamas Prano Mašioto premiją, pavadino poetas Dainius Gintalas. „Kad ir kaip būtų, knyga yra draugė, gydytoja, guodėja, knyga galų gale yra taika... Tebūnie taika mūsų širdyse, Lietuvoje, Ukrainoje ir visame pasaulyje“, – sakė laureatas.

Tęsiama nusistovėjusi tradicija „Apžvalgų“ skiltyje įvertinti praėjusių metų vaikų knygas. Pažintines 2021 m. knygas, skirtas vaikams ir paaugliams, apžvelgia dr. Kristina Vaisvalavičienė („Pažinimo džiaugsmas ir pinklės“), geriausius vertimus – Inga Mitunevičiūtė („Ieškant knygos, dėl kurios verta naktinėti“), reikšmingiausias iliustracijas – dr. Dalia Karatajienė („Paveikslų galerija – į vaiko namus“).

Gyvūnų gerovės metams skirtų publikacijų pluoštą pradeda Džiuljetos Maskuliūnienės parengta rubrika „Nuotraukos pasakoja“, kurioje rašoma apie Juozo Tumo-Vaižganto, Jono Avyžiaus ir Emilijos Liegutės šunis, kurie atstojo jiems draugus, o kai kurie tapo ir literatūros personažų prototipais. Publikacija vadinasi „Trys rašytojų portretai su šunimis“.

Šiemet minimas Jono Avyžiaus 100 metų jubiliejus. Nemažai rašytojo kūrybos vaikams skirta gyvūnų temai. „Rubinaitis“ spausdina Džiuljetos Maskuliūnienės ir Ingos Mitunevičiūtės straipsnius „Toks nuostabus gyvūnijos pasaulis Jono Avyžiaus kūryboje“ ir „Bardas ir jo literatūriniai giminaičiai“.

Į gyvūnų gerovės temą atsigręžė ir „Retro“ rubrika – primenamas 1980 m. „Genio“ puslapiuose išspausdintas Selemono Paltanavičiaus apsakymas „Vaikai, lapė ir vilkas“ su dailininkės Irenos Geniušienės iliustracijomis. Rubrikos rengėja Reda Tamulienė pakalbino kūrinio autorių, jis papasakojo apsakymo atsiradimo istoriją ir atsakė į keletą klausimų.

Lietuva turi specializuotą žurnalą vaikams apie gamtą – „Lututę“: pradėjo eiti 1995 m., jau išleista 200 numerių. Dr. Kristina Vaivalavičienė parengė publikaciją „Lututė – žurnalas vaikams apie gamtą“ apie žurnalo savitumą ir reikalingumą.

Dr. Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė straipsniu „Dviejų vaikų poetų portretai“ mini Paulinos Žemgulytės ir Vlado Braziūno jubiliejinius metus. Straipsnyje ji apžvelgia ir analizuoja jų kūrybą vaikams.

Su rubrika „Mano vaikystės skaitymai“ ir „Daug skaitau“ pateikti du pokalbiai: su astrofiziku, klubo „Tolkien Lietuva“ prezidentu Kastyčiu Zubovu kalbėjosi Asta Skujytė-Razmienė, su moksleiviu Rojumi Termenu – Urtė Šulskienė.

Pabaigoje rubrikoje „Kronika. Informacija. Skelbimai“ apžvelgiamos vaikų literatūros aktualijos.

„Rubinaitis“ dėkoja ištikimai partnerei Nacionalinei bibliotekai ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, iš dalies parėmusiam projektą „Skaitymas – langas į save ir pasaulį“.

Skaityti galima čia.