Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Biblioteka vaikams ir jaunimui

naujienos iliustracija

Išėjo ketvirtas šių metų „Rubinaičio“ numeris

Šių metų gruodį sukanka trisdešimt metų, kai įkurtas Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius. Apie šį įvykį, jo reikšmę, nuveiktus darbus, organizacijos ateitį mintimis ir prisiminimais publikacijoje „Tebūnie IBBY pasaulyje ir Lietuvoje“ dalijasi esami ir buvę vadovai, kiti IBBY nariai. Šiam reikšmingam įvykiui dėmesį skiria ir rubrika „Nuotraukos pasakoja“.

„Dailininkai tiria ne išorinius reiškinius, o skverbiasi į dvasines struktūras“ – taip pavadintas straipsnis, skirtas dailininkės, knygų iliustruotojos Irenos Geniušienės garbingam jubiliejui paminėti. Dailėtyrininkė Jolita Liškevičienė rašo, kad menininkė ne tik piešė, bet yra gerai žinoma ir kaip tekstų rašytoja: „<...> spausdino straipsnius apie dailę periodikoje, daug dėmesio skyrė vaikų knygų iliustracijoms ir knygos meno temai, kėlė vaikų knygų iliustracijos problemas“.

Šiame numeryje – rubrikos „Moksliniai tyrimai“ debiutas. Čia pateikiami du straipsniai. Profesorė Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė straipsnyje „Remčiaus savo gyvenimo rytu“: vaikystės refleksija Jono Juškaičio kūryboje“ tyrinėja poeto kūrybą vaikams, o doktorantė Kristina Tutlytė publikacijoje „Etiniai vaiko pasirinkimai Holokausto situacijoje: Icchoko Mero romanas „Ties gatvės žibintu“ literatūros etikos aspektu“ analizuoja minėtą kūrinį, skirtą vyresniesiems paaugliams.

Skyrius „Dalijamės patirtimi“ pristato Panevėžio „Vyturio“ gimnazijos mokytojos Oksanos Karoblienės ir bibliotekininkės Raimondos Budnikienės straipsnį „Viešnagė Mažosiose Klampynėse“, kuriame pasakojama apie siekius sudominti mokinius knygomis bei skaitymu. Autorės dalijasi patirtimi, kaip šeštokai analizavo Neringos Vaitkutės knygą „Klampynių kronikos 2. Neramios dienos“.

„Geriausia vaiko vedlė į literatūrą, žodžio meną yra poezija“, – tvirtina profesorė Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, kuri rubrikoje „Mano vaikystės skaitymai“ atsako į Džiuljetos Maskuliūnienės klausimus.

Reda Tamulienė „Retro“ skiltyje publikacija „Žiema ir jos šventės senuosiuose vaikų periodikos viršeliuose“ kviečia pažvelgti į penkias lietuvių dailininkų tarpukario bei sovietmečio laikais sukurtas iliustracijas vaikų žurnalų viršeliams.

Skilties „Atidžiu žvilgsniu“ pirmojoje recenzijoje Džiuljeta Maskuliūnienė analizuoja kolektyvinės monografijos „Krikščionybė ir šiuolaikinė lietuvių literatūra“ skyrių, skirtą vaikų literatūrai, kurį parengė literatūrologė Asta Gustaitienė. Antroji Laimutės Adomavičienės recenzija nagrinėja Juliaus Kaupo knygos „Daktaras Kripštukas pragare. Pasakos iš „Žiburėlio“ naujausiąjį leidimą.

„Vaikų literatūros datos“ nušviečia vaikų knygų kūrėjų jubiliejus, o „Kronika. Informacija. Skelbimai“ apžvelgia vaikų literatūros įvykius bei aktualijas. Rubrikoms medžiagą surinko Roma Kišūnaitė.

Ketvirtasis viršelis skirtas rubrikai „Vaikų literatūros personažai meno kūriniuose“. Šįkart rubrikos rengėjai pasakoja apie Šiaulių centriniame parke stovinčias medžio skulptūras, vaizduojančias Hanso Christiano Anderseno pasakų personažus.

„Rubinaitis“ dėkoja ištikimai partnerei Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, iš dalies parėmusiam projektą „Skaitymas – langas į save ir pasaulį“.

Skaityti galima čia.