Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Mediateka

Knygos „Virtus Lituana. Politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje“ pristatymas

„Virtus Lituana. Politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje“ – tarpdiscipininė mokslinė monografija, skirta politinei minčiai Simono Daukanto istoriografijoje atskleisti, pasitelkiant naujovišką šios istoriografijos perskaitymą ir analizę. Simono Daukanto politinė mintis – itin aktuali mūsų dienomis, ypač Lietuvos Herodoto požiūris į veiklaus individo ir tvarios politinės bendruomenės tarpusavio priklausomybę, jo suformuluota prigimtine teise ir teisingumu grįsto gero viešojo valdymo samprata.

Simono Daukanto idėjas įdėmiai interpretuojant, jas galima ne tik laikyti reikšminga kultūrinio lituanistinio paveldo dalimi, o ir taikyti ugdant politinę kultūrą bei pilietinę savimonę šiandieninėje Lietuvoje. Monografijoje „Virtus Lituana. Politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje“ pirmąkart tokia apimtimi atskirai ir sistemingai nagrinėjama Simono Daukanto politinė mąstysena, atkuriant antikinės ir modernios politinės minties recepciją Simono Daukanto istoriografijoje.

Knygą išleido Vytauto Didžiojo universitetas.

Su leidiniu kviečia susipažinti Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centras.

Knygos autorių prof. dr. Saulių Pivorą kalbina Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centro vadovė dr. Ilona Strumickienė.

Taip pat žiūrėkite

2024 m. gegužės 21 d.

Persų raštijos tūkstantmetis

2024 m. balandžio 11 d.

Dirbtinio intelekto haliucinacijos

2024 m. vasario 21 d.

Kam priklauso kalbos teisės?

2024 m. vasario 7 d.

Kirilika: ko nežinome