Telefonas Klaustukas Sitemap

Mediateka

Nauji vaizdo įrašai

 • 2023 m. kovo 17 d.

  Lietuvos viešųjų bibliotekų lankytojų 2022 m. tyrimo ataskaitos pristatymas

  Video iliustracija

  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos užsakymu tarptautinė rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanija „Kantar“ 2022 m. pabaigoje atliko Lietuvos viešųjų bibliotekų lankytojų tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip bibliotekų lankytojai vertina teikiamų paslaugų kokybę, ką jie mano apie bibliotekų interneto paslaugas, kokie yra viešosios interneto prieigos vartojimo įpročiai, motyvai ir nauda vartotojams (tyrime dalyvavo 2990 respondentų). Surinkti duomenys lyginti su 2019 m. atliktos viešosios interneto prieigos vartotojų apklausos duomenimis.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. kovo 8 d.

  Lietuvių kalba skaitmeninėje tikrovėje

  Video iliustracija

  Kovo 11-osios proga „Kalbos klube“ – apie tai, kad svarbu saugoti ne tik geopolitinę, bet ir skaitmeninę laisvę.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. kovo 2 d.

  Knygos „Neplanuotas gyvenimas. Šeima sovietmečio Lietuvoje“ pristatymas

  Video iliustracija

  Sovietinė šeimos politika ir propaganda neišvengiamai paveikė visas Lietuvos gyventojų grupes, ypač – šeimas. Pasitelkdama daugybę dokumentinių šaltinių ir asmeniškų liudijimų, autorė tyrinėja, kaip vyrų ir moterų darbo sąlygos, ikimokyklinių įstaigų trūkumas, dešimtmečius trukęs lytinio gyvenimo tabu, centralizuotai skirstomas gyvenamasis plotas ir gerovės prekės, viešumo ir privatumo ribų nykimas turėjo įtakos sprendimams dėl santuokos sudarymo, skyrybų ir santykiams šeimoje. Autorės teigimu, nors po Stalino mirties buvo toleruojama kiek didesnė visuomeninės minties ir veiksmo įvairovė, būtent politinio atlydžio metu šeima ir moterys patyrė didžiulį sovietinės ideologijos spaudimą.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. vasario 23 d.

  Lietuvių ir anglų kalbų santykiai visuomenėje

  Video iliustracija

  „Kalbos klube“ tai antras pokalbis su Milda Matulaityte-Feldhausen, komunikacijos specialiste, autore, publiciste, „Žinių radijo“ laidų kūrėja, jautriai ir giliai tyrinėjančia mūsų kasdienybę.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. vasario 15 d.

  Modernios lietuviškos abėcėlės mįslės

  Video iliustracija

  „Kalbos klubas“, skirtas Vasario 16-ajai

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. vasario 9 d.

  KADA UŽSUKSI? Projekto „Mozės klajonės“ paroda

  Video iliustracija

  Projektas „Mozės klajonės“ pakvietė įvairių šalių menininkus sukurti savitą meno kūrinį, remiantis išlikusiu Jakovo Bunkos skulptūros „Platelių Mozė“ fragmentu.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. vasario 8 d.

  Knygos „Politikos ir komunikacijos sankirtoje“ pristatymas

  Video iliustracija

  Politika Lietuvoje dažniausiai interpretuojama vadovaujantis nusistovėjusiomis politikos analizės taisyklėmis. Tačiau komunikacinis politikos aspektas lieka nuošalėje, nors daugelis sprendimų, vertybinių pasirinkimų, taktinių ar strateginių žingsnių nulemiami būtent komunikacinių santykių. Taigi, komunikacinis politikos aspektas Lietuvoje lieka neištirtas.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. sausio 27 d.

  Knygynėlis | Dra ta ta: Stasio Ušinsko marionečių pokalbis su lėlininku Rimantu Driežiu

  Video iliustracija

  Rubrikoje „Knygynėlis“ – naujas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinys „Dra ta ta“. Knyga, skirta jaunesniųjų klasių moksleiviams, pasakoja apie lėlių teatro Lietuvoje pradininko, vitražisto, knygų iliustruotojo Stasio Ušinsko palikimą – teatro marionetes.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. sausio 25 d.

  Knygos „Virtus Lituana. Politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje“ pristatymas

  Video iliustracija

  „Virtus Lituana. Politinė mintis Simono Daukanto istoriografijoje“ – tarpdiscipininė mokslinė monografija, skirta politinei minčiai Simono Daukanto istoriografijoje atskleisti, pasitelkiant naujovišką šios istoriografijos perskaitymą ir analizę. Simono Daukanto politinė mintis – itin aktuali mūsų dienomis, ypač Lietuvos Herodoto požiūris į veiklaus individo ir tvarios politinės bendruomenės tarpusavio priklausomybę, jo suformuluota prigimtine teise ir teisingumu grįsto gero viešojo valdymo samprata.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. sausio 19 d.

  Raštas – dovana iš dievų miesto

  Video iliustracija

  Kalbos klube plius prof. dr. Jolanta Zabarskaitė pradeda pokalbius apie įvairias rašto sistemas ir jų paplitimą pasaulyje. Šių pokalbių tikslas parodyti, kad raštas nėra vien tik techninė medija, skirta užrašyti informacijai, bet kultūros artefaktas, kuriame glūdi istoriniai įvykiai, įtakos, pergalės ir pralaimėjimai.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. sausio 12 d.

  Ruth Bader Ginsburg knygos „Mano žodžiai“ pristatymas

  Video iliustracija

  „Mano žodžiai“ – šmaikštus, įtraukiantis, rimtas ir kartu žaismingas Ruth Bader Ginsburg rašinių ir kalbų rinkinys.

  Skaityti daugiau
 • 2023 m. sausio 10 d.

  KADA UŽSUKSI? Paroda „Mišiolų iliustracijos: nuo Bazelio iki Vilniaus“

  Video iliustracija

  XV amžiuje Bazelyje išleistas mišiolas ir vos prieš metus kompiuterio programomis sukurtos religinės tematikos iliustracijos. Kokios sąsajos sukabino bibliotekoje saugomus inkunabulus ir vektorinėmis programomis nupieštus darbus? Atsakymų ieškome parodoje „Mišiolų iliustracijos: nuo Bazelio iki Vilniaus“. Pasižvalgyti po parodą, kurioje pažadame daugiau klausimų, nei atsakymų, kviečiame iki 2023 m. vasario.

  Skaityti daugiau
 • 2022 m. gruodžio 7 d.

  KADA UŽSUKSI? Antroji nacionalinė Lietuvos kaligrafijos paroda

  Video iliustracija

  Antrojoje nacionalinėje Lietuvos kaligrafijos parodoje pristatoma Lietuvos kaligrafija – nuo klasikinės iki Rytų Azijos tradicijos. Šios parodos tikslas – atspindėti pagrindines dabartines Lietuvos ir pasaulinės kaligrafijos raidos tendencijas, atskleisti jos formų, stilių įvairovę, didinti žinomumą ir prieinamumą, ugdyti visuomenės sampratą apie kaligrafiją. Įvairių kartų dabartinės lietuviškos kaligrafijos atstovai, išryškindami savo kaligrafinę raišką, kartu perteikia ir individualius dvasios polėkius, savąją grožio sampratą. Viena vertus, šios parodos dalyvių darbuose kaligrafinis raštas skleidžiasi kaip spontaniškų asmenybės dvasinių polėkių raiškos rezultatas, kita vertus – jis tarsi tampa apibendrinta gamtos vaizdinių tipizacija, kuri išryškina gilesnį pasaulio vaizdą nei kasdienė mūsų gyvenimiškoji patirtis.

  Paroda bibliotekos V a. atrijuje bus eksponuojama iki 2023 m. sausio 8 d.

  Skaityti daugiau
 • 2022 m. lapkričio 28 d.

  KADA UŽSUKSI? Paroda „Ryšiai 絆 Kizuna“

  Video iliustracija

  Lapkričio 14 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje iškilmingai paminėtas Lietuvos ir Japonijos draugystės šimtmetis. Šia proga Nacionalinės bibliotekos Parodų salėje atverta knygų bei dokumentų paroda „Ryšiai / Kizuna“, skirta artimiau pažinti Japonijos istoriją ir kultūrą, atrasti netikėtų šimtmetį trunkančios šalių draugystės epizodų ir abi šalis siejusių asmenybių: diplomatų, istorikų ir menininkų. Parodą surengė Japonijos ambasada ir Nacionalinė biblioteka. Eksponatus apžiūrėti kviečiame iki 2023 metų sausio 31 dienos.

  Skaityti daugiau
 • 2022 m. lapkričio 22 d.

  Susitikimas su japonų rašytoja Sayaka Murata

  Video iliustracija

  Tarptautinis literatūros festivalis „Vilniaus lapai“ lapkričio 19 d. pakvietė į susitikimą su japonų rašytoja Sayaka Murata Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Rašytoją kalbino literatūros tyrinėtoja Eglė Kačkutė. Aktorė Aldona Vilutytė skaitė autorės kūrinių fragmentus.

  Skaityti daugiau