Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Mediateka

Knygos „Politikos ir komunikacijos sankirtoje“ pristatymas

Politika Lietuvoje dažniausiai interpretuojama vadovaujantis nusistovėjusiomis politikos analizės taisyklėmis. Tačiau komunikacinis politikos aspektas lieka nuošalėje, nors daugelis sprendimų, vertybinių pasirinkimų, taktinių ar strateginių žingsnių nulemiami būtent komunikacinių santykių. Taigi, komunikacinis politikos aspektas Lietuvoje lieka neištirtas.

„Politikos ir komunikacijos sankirtoje: tendencijos, diskursai, efektai“ skirtas norintiesiems plačiai analizuoti komunikacines politikos raiškos galimybes. Santykiai tarp valdžios šakų – Seimo frakcijų bei politinių partijų, Prezidento ir Seimo, Vyriausybės ir Prezidento – tai pirmiausia komunikaciniai santykiai, virstantys galios demonstravimu bei valdžios raiškos sąlyga viešojoje nuomonėje. Seimo debatai bei komunikacinės taktikos tarp frakcijų. Partijų saviraiška viešumoje, politikų bei politinių lyderių komunikacija tarpusavyje bei su visuomene. Politiniai viešieji ryšiai bei propaganda, agitacija bei reklama tampa kasdieniu politikos atributu. Žiniasklaidos vaidmuo – ir tarpininkės, ir iniciatyvios politikos dalyvės – reikalauja atidaus tyrimo. Pagaliau stilistika ir retorikos pokyčiai politikų kalbose – visa tai apima mūsų politinė komunikacija.

Knygą išleido Vytauto Didžiojo universitetas.

Su leidiniu kviečia susipažinti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centras.

Knygos sudarytoją prof. dr. Laurą Bielinį kalbina Nacionalinės bibliotekos Valstybingumo centro vyriausiasis tyrėjas Matas Baltrukevičius.

Taip pat žiūrėkite

2024 m. vasario 21 d.

Kam priklauso kalbos teisės?

2024 m. vasario 7 d.

Kirilika: ko nežinome

2024 m. sausio 24 d.

Vėlankos metodas

2024 m. sausio 10 d.

Baltymų lingvistika

2023 m. gruodžio 14 d.

Lietuvių kalba – tai kieta

2023 m. gruodžio 1 d.

Alfa ir omega. Graikų abėcėlė

2023 m. lapkričio 8 d.

Pradžios raidės: hebrajų raštas