Telefonas Klaustukas Sitemap

Mediateka

Theatrum Libri: moksliniai tyrimai Lietuvos atminties institucijose

Lietuvos atminties institucijos, siekdamos tapti patrauklesnės ir atviresnės visuomenei, intensyviai įsitraukia į dokumentinio paveldo mokslinius tyrimus. Jie leidžia atverti ir pristatyti šalies visuomeninio, politinio ir kultūros istorijos procesus, todėl renginyje bus aptariamos Lietuvos atminties institucijose atliekamų mokslinių tyrimų galimybės, problemos ir perspektyvos. Be to, bus pasidalyta gerąja patirtimi saugant ir tiriant dokumentinį paveldą bei viešinant mokslinę produkciją. 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka išleido mokslinių straipsnių rinkinį „Theatrum Libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe” (sudarė dr. Milda Kvizikevičiūtė ir dr. Viktorija Vaitkevičiūtė), parengtą to paties pavadinimo tarptautinės konferencijos, vykusios 2021 m., pagrindu. Recenzuotame mokslinių straipsnių rinkinyje skelbiami 15 tyrėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos ir Ispanijos universitetų ir bibliotekų straipsniai anglų kalba, jam suteikta atviroji prieiga. Bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimai publikuojami kartu su tarpdiscipliniais kultūrologiniais, istoriniais, kalbiniais moksliniais XV–XIX a. knygos tyrimais, siekiant atskleisti, kaip spausdinta knyga keitė tiek bendras spaudos tendencijas, tiek labai konkrečias ankstyvųjų Naujųjų laikų bendruomenes.  

Renginyje dalyvauja Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento direktorė dr. Jolanta Budriūnienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui dr. Rima Cicėnienė, Vilniaus universiteto Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamento direktorė Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vyriausioji tyrėja dr. Milda Kvizikevičiūtė ir Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė dr. Viktorija Vaitkevičiūtė. Pokalbį moderuoja Nacionalinės bibliotekos Generalinio direktoriaus pavaduotoja mokslui ir strateginei plėtrai dr. Ingrida Veliutė. 

Leidinį galima skaityti internete.

Taip pat žiūrėkite