Telefonas Klaustukas Sitemap

Mediateka

Mokslinė konferencija „Sovietų okupuota Lietuva per „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ prizmę: žmonės, įvykiai, atgarsiai“

1972-1989 m. drąsūs dvasiškiai, vienuolės ir talkininkai leido „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“ (LKBK) – leidinį, siekusį pasauliui pademonstruoti sovietų valdžios antibažnytinę politiką, tikinčiųjų ir žmogaus teisių pažeidimus bei neblėstantį (tikinčiųjų) pasiryžimą kovoti už savo įsitikinimus.

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje veikiantis Adolfo Damušio demokratijos studijų centras, siekdamas prisidėti prie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ aktualizavimo, 2022 m. birželio 16 d. surengė mokslinę konferenciją „Sovietų okupuota Lietuva per „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ prizmę: žmonės, įvykiai, atgarsiai“. Jos metu įvairių sričių tyrėjai ir amžininkai dalijosi savo tyrimų atradimais ir įžvalgomis.

KONFERENCIJOS PROGRAMA

SVEIKINIMAI

 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas
 • Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro tarybos pirmininkas prof. dr. Arūnas Streikus

I SESIJA

 • Deimantė Giedrimaitė (Vytauto Didžiojo karo muziejaus)
  „Kronikos“ svarba iš disidentų lūpų: nepagražintos rezistencijos žinutės
 • Tomas Vaitelė (Vilniaus universitetas)
  Antireliginiai siužetai sovietinėje televizijoje prieš ir po Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos atsiradimo
 • Dr. Vitalija Stravinskienė (Lietuvos istorijos institutas)
  Švietimo problemų atspindžiai LKBK puslapiuose (1972–1989)
 • Dr. Ilona Strumickienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
  Jaunimo įvaizdis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje

II SESIJA

 • Dr. Jolanta Budriūnienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
  Atverti tiesos langą: LKBK sklaida pasaulyje 19721990 m.
 • Gintė Damušis (Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Adolfo Damušio demokratijos studijų centro Tarybos narė)
  „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ vaidmuo tarptautinėje žmogaus teisių darbotvarkėje ir žiniasklaidoje
 • Dr. Asta Petraitytė-Briedienė (Vytauto Didžiojo universitetas)
  Vieno tikslo vedini: LKBK ir Lietuvos diplomatinė tarnyba

Taip pat žiūrėkite

2021 m. balandžio 14 d.

Partizaninis karas linksmai